mandag 4. juni 2012

Info fra styret i Orstad IL

Til alle lag-/gruppeledere

Styret i OIL jobber med en strategi for dugnadsinnsatsen -  hvilke dugnader ønsker vi/kan vi ta, og hvordan kan vi sørge for at alle medlemmer/foreldre til medlemmer gjør sin del av nødvendig innsats.

OIL har et budsjett på ca 1,5 millioner. Inntektene til OIL består av kontingenter (ca 20%), kommunale tilskudd (ca 30%) og arrangement og dugnader (til sammen ca 50%): Budsjettet har økt betydelig pga at vi må betale hall-leie.

For at økonomien i idrettslaget kan gå i balanse er vi avhengig av at alle medlemmer bidrar med dugnad, slik at dugnadsbehovet blir fordelt på en mer rettferdig måte enn det blir gjort i dag. Vi kan ikke bare bruke de som
alltid stiller når de blir spurt, og da ikke klarer å si nei. Målet vårt er at alle medlemmer skal bidra med en mest mulig rettferdig del. Ønsker en ikke å delta i dugnader er alternativet at en kjøper seg fri fra dugnad ved å betale 2000 kr.

Mange medlemmer/foreldre bidrar allerede aktivt med en eller annen form av dugnadinnsats, f.eks. ved å være trener, lagleder, tilsynsvakt i Orstadhuset osv. Dette er noen av de viktigste bidrag/innsatser medlemmer kan bidra med, men de gir dessverre ikke klubben inntekter. Og de trenger vi dessverre!!En god del andre bidrar i dugnader som gir gode inntekter til OIL, f.eks. som servitører ved arrangement i Orstadhuset, eller ved arrangement som 17.mai, Orstaddagen osv. Men for å gå i balanse er vi avhengig av at vi får
flere dugnader, og er det ikke mer enn rimelig at denne dugnadsinnsatsen blir fordelt på en rettferdig måte over alle som er medlem i OIL.

Dette kommer til å innebære at vi forventer at alle medlemmer deltar på minst 2-3 dugnader i året.

Styret har ikke kommet så langt ennå at vi har et ferdig gjennomtenkt opplegg for dette, men målet er at vi har et slikt opplegg ferdig før høstsesongen starter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar