søndag 26. mai 2013

Dugnader i Orstad IL - generell info + konkret: behov for folk under Nordsjørittet


Til alle foreldre/medlemmer i Orstad IL
 
Årsmøtet vedtok den 27. februar 2013 enstemmig følgende endring i Orstad Il sin lov:
 
·         Forslag til nytt led under § 3
Idrettslaget har kontinuerlig behov for dugnadsinnsats og det forventes at alle medlemmer/foresatte til medlemmer ved behov deltar på en eller flere. Dette kan f.e. være dugnad i form av tilsynsvakter, hjelp til servering i forbindelse med arrangement i Orstadhuset, m.m. Styret i Orstad IL ser behov for å hjemle denne forventningen i idrettslagets lov.
Forslag til nytt ledd under § 3 Medlemmer
(..) Medlemmer eller foresatte til medlemmer skal hvert år delta på en eller flere dugnader, dette etter behovet idrettslaget til enhver tid måtte ha.
Vi er i gang med å få laget et opplegg for  tilsynsvakt- og serveringsdugnaden på Orstadhuset, men har  konkret behov for:
 
  • 16 personer som kan delta på en dugnad på 6 timer hver - dette  ifm med Norsjørittet den 8. juni.
  • I tillegg til disse 16 stk  trenger jeg 8 stk som kan være reserve - i tilfellet noen ikke kan stille likevel.
 
Din deltakelse på Nordsjøritt-dugnaden  vil bli registrert som en av de (minst) 2 dugnadene vi forventer at medlemmene i Orstad IL skal stille dette året!! (gjelder ikke å stå som reserve når det ikke er behov for dem )
 
Gi beskjed til Yvonne van Bentum (yvbentum@gmail.com) så fort som mulig om du kan stille. Samtidig som dette gir inntekter til OIL bidrar en til at et flott arrangement som Nordsjørittet kan bli arrangert. Vinn-vinn altså !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar